Defensors locals d’arreu del món es reuniran a Girona per reivindicar el paper de les ciutats en la defensa dels Drets Humans


1/11/2016

Barcelona, 18 de novembre de 2016. — La seu de la Síndica de Greuges de Barcelona ha acollit aquest matí la presentació del
primer Congrés Internacional de Defensors Locals (LOIC), que tindrà lloc la propera
setmana a Girona organitzat pel Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores
Locals de Catalunya (FòrumSD). La trobada, la primera d’aquestes característiques que es
desenvolupa a Catalunya, reunirà prop 200 persones d’onze nacionalitats amb l’objectiu
principal de consolidar el compromís dels municipis en la defensa i promoció dels Drets
Humans, tal i com estableix la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat. Entre els assistents hi haurà més de 60 defensors o síndics de diferents ciutats
internacionals, a més de membres de defensories, municipis i institucions.

Nota de premsa