Barcelona amplia el període per beneficiar-se d’una bonificació d’un 95% de la plusvàlua de la residència habitual en els casos de transmissió patrimonial per mort de familiar directe


1/10/2016

Barcelona, 14 d’octubre de 2016. — L’Ajuntament ha canviat els requisits de les Ordenances fiscals perquè la ciutadania de Barcelona es pugui beneficiar més temps d’una bonificació del 95% en el pagament de l’impost de la plusvàlua de la residència habitual quan es produeix una transmissió patrimomial per causa de mort de familiar directe. A grans trets, la proposta fa referència als habitatges que els fills o filles reben en herència del seus pares i mares. El passat abril, la síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, va recomanar l’Ajuntament modificar les Ordenances fiscals i canviar els requisits per gaudir de les bonificacions en la quota de l’impost de la plusvàlua, quan es produeix una transmissió patrimonial per causa de mort, en clara referència a les herències entre familiars directes, de manera que s’adoptés un model menys restrictiu. La recomanació de la síndica coincideix amb els canvis introduits pel consitori en les Ordenances fiscals del 2016.

Nota de premsa