Vilà diu que cal controlar i limitar el preu del lloguer a Barcelona per garantir a tothom l’accés a l’habitatge


1/09/2016

Barcelona, 4 d’octubre de 2016. — La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, diu que cal controlar i limitar el preu del lloguer a la ciutat per garantir a tothom l’accés a l’habitatge. I, en aquest sentit, Vilà insta l’Ajuntament a iniciar les accions que calguin per aconseguir limitar i controlar el preu del lloguer. La limitació del preu s’escapa de l’àmbit competencial municipal, però Vilà creu que l’Ajuntament ha de demanar a l’administració o administracions competents que facin les modificacions legals necessàries per aconseguir-ho. “L’habitatge és un dret essencial i s’ha de garantir l’accés a tothom a un preu assequible”. Vilà ha inclòs una recomanació en aquesta línia en una actuació d’ofici després de fer una visita al barri del Poblenou, amb la plataforma Ens Plantem, i conèixer de primera mà algunes de les problemàtiques que es deriven de la massificació turística. La principal és la impossibilitat d’accedir a habitatges de lloguer a un preu raonable com a conseqüència de la derivació de l’oferta privada cap a l’allotjament turístic.

Nota de premsa