L’Ajuntament s’ha inhibit de les seves competències inspectores i sancionadores davant d’una denúncia per discriminació


1/09/2015

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha considerat que l’Ajuntament de Barcelona s’ha inhibit de les seves competències inspectores i sancionadores davant la formulació d’una denúncia, realitzada per SOS Racisme, per una presumpta vulneració del dret d’admissió per discriminació en un establiment de Ciutat Vella. En una resolució, Vilà recorda al Districte de Ciutat Vella l’obligació que té, davant d’una denúncia d’un particular o una entitat en matèria de la seva competència, d’iniciar un procediment sancionador o bé emprendre les actuacions necessàries per comprovar si procedeix o no la seva iniciació.

Nota de premsa