La síndica avaluarà la implementació de la nova Llei d’accessibilitat a Barcelona


1/09/2015

La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, avaluarà la implementació a Barcelona de la nova Llei d’accessibilitat, aprovada l’octubre de 2014. La investigació es farà en una actuació d’ofici de llarg recorregut, oberta el 16 de desembre, que, en un principi, se centrarà en el transport públic i més endavant s’ampliarà a altres àmbits municipals i ciutadans. Al llarg de 2015, les queixes sobre accessibilitat s’han doblat –de 26 s’ha passat a 55, entre assessoraments tecnicojurídics i resolucions–. Vilà tractarà i analitzarà totes les reclamacions que no hagin generat un expedient propi en la citada actuació.

Nota de premsa