El Comitè Professional de BTV demana la intervenció de la síndica per aconseguir una cobertura sense blocs a la televisió municipal durant les campanyes electorals


1/09/2015

El Comitè Professional de BTV ha demanat la intervenció de la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, perquè intercedeixi amb l’objectiu d’aconseguir una cobertura sense blocs electorals als mitjans públics de la ciutat, Barcelona Televisió i Barcelona FM (ràdio), durant les campanyes electorals. L’article 66 de la Llei orgànica de règim electoral general (LOREG) disposa que l’organització dels mitjans de comunicació ha de garantir el pluralisme polític i social, així com la igualtat, la proporcionalitat i la neutralitat informativa en la seva programació durant el període electoral. Així, segons la síndica, la norma atorga discrecionalitat als mitjans alhora d’establir el seu pla de cobertura que, en tot cas, haurà de respectar els principis establerts a la LOREG.

Nota de premsa