La síndica diu que cal revisar el protocol d’actuació en els desnonaments a Barcelona


1/06/2015

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, creu que cal revisar el protocol d’actuació i execució en els desnonaments a Barcelona i així li ha plantejat a l’Ajuntament en un informe tancat el 4 de juny. La síndica planteja augmentar els recursos residencials per l’atenció de les persones afectades i la posada en marxa d’un pla de xoc per incrementar el nombre de pisos de lloguer social. També considera que ha de ser el personal del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) qui intervingui en els llançaments i no els treballadors dels Centres de Serveis Socials (CSS), veu també molt necessari que els serveis socials siguin avisats amb temps suficient d’un llançament per treballar una solució amb la família i endegar les actuacions preventives pertinents, i incorporar als cossos policials en el protocol d’execució dels desnonaments per a una millor coordinació.

Nota de premsa