Informe sobre Can Vies arran d’una queixa presentada per un grup de veïns


1/06/2015

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha emès un informe sobre Can Vies arran d’una queixa presentada per un grup de veïns i veïnes disconformes amb l’actuació municipal. En la seva resolució, Vilà diu que ha quedat acreditat que els veïns promotors de la queixa han hagut de suportar molèsties i comportaments incívics als que no estan obligats per cap norma democràtica i adverteix l’Ajuntament que té el deure de complir i fer complir la normativa urbanística i les decisions adoptades des de la legitimitat democràtica, tot tenint en compte les circumstàncies singulars del conflicte objecte de queixa. I ho ha de fer emprant proporcionalment totes aquelles eines al seu abast, incloent els recursos de mediació ja siguin o no municipals, per tal d’assolir una solució que no signifiqui ni violació de la voluntat institucional i democràtica adaptada, ni menyspreu dels col?lectius discrepants. En l’informe, tancat al març, Vilà suggereix també la concessió temporal a precari i gratuïtament d’espais lliures que no tinguin utilitat social prevista a curt termini a col?lectius, com ara els ocupants de Can Vies, que acreditin voluntat de desplegar una activitat cultural i lícita de forma autònoma.