Vilà planteja dotar la Sindicatura de Barcelona d’un nou Reglament i d’un pressupost propi per ser més eficaç


1/01/2015

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha complert 10 anys i, recentment, ha estat inclosa en la Carta Municipal, és a dir que la institució ha quedat reconeguda a rang de Llei amb la funció de defensar la ciutadania davant de l’Administració municipal. Segons la síndica, Maria Assumpció Vilà, ha arribat el moment de potenciar la institució per fer-la més eficaç i considera que per això és necessari modificar l’actual Reglament i dotar l’oficina de més capacitat investigadora i recursos, amb un pressupost propi.

Nota de premsa