No incorporar la senyalització plantejada pels col·lectius d’invidents en la reforma del passeig de Gràcia, contrari al principi de no-discriminació dels discapacitats


1/01/2015

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha donat la raó a un col.lectiu d’invidents crític amb les obres de remodelació del passeig de Gràcia perquè l’Ajuntament no havia incorporat una sèrie de mesures plantejades per garantir la seguretat de les persones cegues en les voreres de plataforma única destinades al pas de vehicles i vianants. Segons Vilà, tot i que finalment el consistori ha decidit introduir les mesures de seguretat plantejades, la no-incorporació de la senyalització des d’un bon inici es pot considerar contràri al principi de no-discriminació de les persones discapacitades.

Nota de premsa