La síndica demana garantir un habitatge digne i estable a tots els nens de Barcelona i potenciar les polítiques socials per a la infància


1/01/2015

L’interès superior dels infants hauria de presidir sempre l’actuació de l’Administració, i més quan es tracti de situacions de vulnerabilitat i pobresa que poden afectar els drets fonamentals dels menors. En aquest sentit, la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha inclòs una bateria de recomanacions en el seu informe anual destinades a intentar pal?liar la greu situació que pateixen molts menors i les seves famílies a Barcelona. Al voltant d’un centenar de queixes del 2014 estan relacionades amb la infància, principalment en àmbits com l’habitatge, els serveis socials i l’educació.

Nota de premsa