La síndica diu que cal distribuir l’espai de les terrasses de l’avinguda Gaudí equitativament entre tots els sol·licitants


1/12/2014

La síndica sosté que el Districte de l’Eixample no ha donat compliment a l’obligació legal de redistribuir de forma equitativa l’espai de les terrasses de l’avinguda Gaudí per tal d’oferir el mateix tracte als titulars d’hostaleria i restauració. La defensora ha recomanat que mentre no entri en vigor el Decret previst d’ordenació singular de la citada avinguda, el consistori iniciï un procés que permeti l’assignació dels espais respectant els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència, és a dir que la distribució sigui equitativa entre tos els sol·licitants.

Nota de premsa