La Sindicatura de Greuges s’incorporarà a la Carta Municipal de Barcelona


1/09/2014

La Sindicatura de Greuges s’incoporarà a la Carta Municipal de Barcelona. Avui, tots els grups municipals han aprovat per unanimitat la incorporació de la defensoria local i, per tant, la institució queda reconeguda amb rang de llei. La Carta Municipal és una Llei que atorga un règim polític i jurídic especial a l’Ajuntament de Barcelona i que li dona competències pròpies en diferents àmbits que no tenen la resta de municipis, a excepció de Madrid, que també té una legislació semblant a la de Barcelona.

Nota de premsa