XAVIER TRIAS DÓNA LA RAÓ A LA SÍNDICA EN QUE CAL ATENDRE AMB URGÈNCIA ELS SENSE SOSTRE


1/12/2013

El passat 10 de gener, l’alcalde Xavier Trias, va donar la raó a la síndica en què és urgent atendre les persones sense sostre a Barcelona, i va dir que, en la mesura de les possibilitats econòmiques de l’Ajuntament, l’actuació municipal anirà en aquesta línia.

Nota de premsa