REBUDA LA QUEIXA D’UN CIUTADÀ QUE HA ESTAT SANCIONAT MÉS DE 300 COPS PER ENGANXAR CARTELLS A LA VIA PÚBLICA


1/12/2013

La síndica de greuges de Barcelona ha rebut la queixa d’un ciutadà que ha estat sancionat més de 300 cops per enganxar cartells a la via pública. El deute que té amb l’Ajuntament és superior als 155.000 euros.

Nota de premsa