LES SANCIONS PER EMBRUTAR LA VIA PÚBLICA S’HAN DE BASAR EN FETS CONSTATATS I NO EN INDICIS


1/11/2013

La síndica de greuges ha recomanat a l’Ajuntament que les sancions que s’imposin per escampar deixalles o embrutar la via pública al voltant dels contenidors

Nota de premsa