LA SÍNDICA DÓNA LA RAÓ A UN CIUTADÀ DE GRÀCIA QUE VA HAVER DE CANVIAR DE CASA PEL SOROLL QUE CAUSAVEN UNES ESCALES MECÀNIQUES


1/11/2013

La síndica ha donat la raó a un ciutadà de Gràcia a qui l’Ajuntament va denegar una reclamació de responsabilitat patrimonial després d’haver patit, com a mínim, durant nou mesos el soroll produït per unes escales mecàniques del carrer Baixada de la Glòria.

Nota de premsa