LA SÍNDICA DÓNA LA RAÓ A UN CIUTADÀ DE GRÀCIA QUE VA HAVER DE CANVIAR DE CASA PEL SOROLL QUE CAUSAVEN UNES ESCALES MECÀNIQUES


1/10/2013

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha donat la raó a un ciutadà de Gràcia a qui l’Ajuntament va denegar una reclamació de responsabilitat patrimonial després d’haver patit

Nota de premsa