VILÀ DIU QUE LA PERTINENÇA DEL MONESTIR DE PEDRALBES A LES CORTS NO VULNERA CAP DRET I CONSIDERA QUE LA DIVISIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA S’AJUSTA A LA LEGALITAT


1/02/2013

La síndica ha supervisat una queixa de l’Associació de Veïns de Sarrià que qüestiona l’actual divisió de la ciutat i reclama el retorn del monestir al Districte de Sarrià – Sant Gervasi per la seva vinculació històrica
La defensora reconeix la identificació del monestir amb Sarrià, però recorda que els límits territorials només es poden variar amb el vot favorable de la majoria dels grups polítics que componen el Consell Municipal
L’Ajuntament diu que el monestir és patrimoni de la ciutat i es compromet a buscar una fórmula que reconegui la seva vinculació amb el barri de Sarrià

Nota de premsa