VILÀ CREU QUE CEMENTIRIS DE BARCELONA HA DE REVISAR EL COST D’ALGUNS SERVEIS I MILLORAR EL SISTEMA D’INFORMACIÓ AL CIUTADÀ


1/02/2013

La síndica de greuges ha recomanat a l’Ajuntament i a Cementiris de Barcelona revisar el cost d’alguns serveis, amb la fixació d’uns preus més assequibles

Nota de premsa