LA SÍNDICA CREU QUE COBRAR LA PLUSVÀLUA A QUI HA PERDUT L’HABITATGE PER IMPAGAMENT DE LA HIPOTECA POT SER INCONSTITUCIONAL


1/02/2013

Vilà farà arribar a la Defensora del Pueblo el seu informe perquè valori presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional per saber si el cobrament de l’impost, sense que s’hagi produït un increment del valor del terreny, s’ajusta a dret
La defensora dels barcelonins considera que la decisió municipal de compensar el pagament de la plusvàlua en determinats casos s’hauria d’aplicar amb efectes retroactius, fins a quatre anys enrere, coincidint amb l’inici de la crisi econòmica per equitat social
Les persones afectades es veuen abocades a dedicar recursos econòmics que no tenen per fer un pagament injust en lloc de destinar-los a satisfer les seves necessitats més bàsiques

Nota de premsa