EL CONSELL DE LA JOVENTUT DEMANA LA INTERVENCIÓ DE LA SÍNDICA PER EVITAR L’EXCLUSIÓ SOCIAL DELS JOVES BARCELONINS


1/12/2012

El Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) ha demanat la intervenció de la síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, per evitar el risc d’exclusió social que afecta els joves de la ciutat. En una carta, el CJB exposa que s’estan incomplint alguns dels drets reconeguts en la Carta de Ciutadania: drets com l’habitatge, a una feina en condicions de dignitat i salubritat, a la conciliació familiar i laboral i a participar en la vida cultural de la ciutat. La síndica considera molt importants les propostes del CJB i es compromet a estudiar la posada en marxa de totes aquelles que siguin de competència municipal i afectin els drets fonamentals i de la ciutadania.

Nota de premsa