SESSIÓ DE TREBALL SOBRE EL MODEL DE PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA


1/06/2012