ELS SÍNDICS LOCALS VETLLARAN PERQUÈ LES RETALLADES NO SUPOSIN UNA REDUCCIÓ DELS DRETS ESSENCIALS


1/11/2011