LA SÍNDICA RECOMANA L’ÚS DE MÉS SÍMBOLS I PICTOGRAMES EN ELS SENYALS DE TRÀNSIT DE BARCELONA PER FACILITAR-NE LA COMPRENSIÓ


1/10/2011