Nota de premsa sobre l’“Ordenança de Mesures per fomentar i garantir la convivència a la ciutat de Barcelona”


1/12/2005